June 17, 2020
  • 5:45 am Giải bài tập Nhiệt kĩ thuật | Quá trình đẳng tích B1
  • 5:26 am Learning English – Cakes & Cookies – Dạy bé học tên các loại bánh ngọt bằng tiếng Anh kidmolfamily
  • 5:23 am Có anh ở đây rồi – Anh Quân Idol (Lyrics)
  • 5:17 am Cách hiện mật khẩu wifi trên điện thoại iPhone IOS và Android, PC | Dương Văn An
  • 5:02 am LẦN ĐẦU TIÊN SOẠN GIA PHẢ THẬT QUÁ DỄ VÀ ĐƠN GIẢN VỚI MỘT MÃ NGUỒN MỞ WEBTREE HÒA TOÀN MIỄN PHÍ

Có 5 quá trình nhiệt động cơ bản; Quá trình đẳng tích; Quá trình đẳng áp; Quá trình đẳng nhiệt; Quá trình đoạn nhiệt; Quá trình đa biến. Quá trình đẳng tích: Quá trình đẳng tích là quá trình nhiệt động xảy ra khi có sự thay đổi trạng thái của chất môi giới trong […]

READ MORE