Tag Archives: phần mềm chỉnh sửa ảnh

Pop Art Studio

Pop Art Studio

Fotor

Tải phần mềm Fotor đầy đủ miễn phí

Text on Photos

Text on Photos - Phần mềm chèn text, sticker vào ảnh

ACDSee Photo Editor 10

Tải phần mềm ACDSee Photo Editor 10 đầy đủ miễn phí

Picasa

Tải phần mềm PIcasa đầy đủ miễn phí
  • Phần mềm Sắp xếp, chỉnh sửa và đồng bộ ảnh trực tuyến
  • Danh mục: Chỉnh sửa Ảnh - Video> Windows
  • Phiên bản: 3.9 Build 141.259
  • Sử dụng: Miễn phí

Paint.NET

Tải phần mềm Paint.NET đầy đủ miễn phí

Adobe Photoshop CS6

Tải phần mềm Adobe Photoshop CS6 đầy đủ miễn phí