Tag Archives: ứng dụng chỉnh sửa ảnh

Text on Photos

Text on Photos - Phần mềm chèn text, sticker vào ảnh

Adobe Photoshop CS6

Tải phần mềm Adobe Photoshop CS6 đầy đủ miễn phí