Quản lý Dữ liệu

HJ-Split

Tải phần mềm HJ-Split đầy đủ miễn phí

Zimbra Desktop

Tải phần mềm Zimbra Desktop đầy đủ miễn phí

BitTorrent

Tải phần mềm BitTorrent đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm tải Torrent nhanh nhất hiện nay
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 7.10.3 build 44429
 • Sử dụng: Miễn phí

Intel WiDi Remote

Tải phần mềm  Intel WiDi Remote đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm kết nối laptop với Tivi không cần dây cáp
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 1.0.0
 • Sử dụng: Miễn phí

HTKK

Tải phần mềm HTKK đầy đủ miễn phí

EG File Encryption

Tải phần mềm EG File Encryption đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm bảo mật file và thư mục trên máy tính
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu> Windows
 • Phiên bản: 1.5
 • Sử dụng: Miễn phí

USB Drive Data Recovery

Tải phần mềm USB Drive Data Recovery đầy đủ miễn phí

7-Zip

Tải phần mềm 7-Zip đầy đủ miễn phí

ActiveSync

tải phần mềm ActiveSync đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm đồng bộ hóa thiết bị di động và máy tính
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu> Windows
 • Phiên bản: 4.5
 • Sử dụng: Miễn phí

Unlocker

Tải phần mềm Unlocker đầy đủ miễn phí
 • Phần mềm xóa, gỡ file cứng đầu hiệu quả
 • Danh mục: Quản lý Dữ liệu
 • Phiên bản: 1.9.2
 • Sử dụng: Miễn phí